Twee op drie migranten liegen bij asielaanvraag

Uit een onderzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt dat 64 procent van de asielzoekers onjuiste info geeft in zijn aanvraag. Valse papieren, schuilnamen of leeftijdsfraude zijn vaste prik. …

Leave a Reply