Al ruim 1.000 Belgen klussen onbelast bij

Sinds 15 juli hebben al 1.038 Belgen zich aangemeld om onbelast bij te verdienen. Dat kan ook om occasioneel bijles te geven.

Sinds 15 juli is het voor bepaalde klussen mogelijk om onbelast bij te verdienen.

Volgens de federale minister van Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD), hebben zich ondertussen al ruim 1.000 Belgen aangemeld.

De overgrote meerderheid, namelijk 867 personen, hebben zich opgeven omdat ze bijspringen voor een vereniging, meestal een sportvereniging (588).

Daarnaast hebben 193 mensen zich aangemeld omdat ze een dienst verlenen aan een andere burger. Het gaat meestal om kleine onderhoudswerkzaamheden (76 personen). 25 personen gaven zich op omdat ze zorgen voor andermans huisdier, 24 personen omdat ze sportlessen geven en nog eens 24 omdat ze bijles geven.

Studiebegeleiding

Het is perfect mogelijk om onbelast bij te verdienen door studiebegeleiding te geven aan leerlingen of studenten.

Voor zover de studiebegeleiders niet meer verdienen dan 6.130 euro per jaar, hoeven ze daarop geen belasting te betalen. ‘Voordien werden lesgevers zwaar belast en moesten ze heel wat administratie bijhouden’, meldt De Block. ‘Velen wilden daarom de stap niet zetten, anderen gaven bijles in het zwart.’

Als u zich aanmeldt als klusser, loopt u geen gevaar op inspecties en boetes wegens zwartwerk. Ook is de administratie tot een minimum beperkt.

Occasioneel

Wil u als bijklusser belastingen vermijden, dan mag u dat slechts occasioneel doen.

Dat geldt ook voor studiebegeleiding. Als de bijlessen structureel, bijvoorbeeld één avond per week worden georganiseerd, zijn er wel belastingen verschuldigd.

De aangifte van inkomsten kan eenvoudig via de online toepassing www.bijklussen.be.

 Ook andere schoolactiviteiten komen voor het onbelast bijverdienen in aanmerking.   Dat geldt voor de opvang voor, tijdens of na de schooluren, het vervoer van en naar school, de begeleiding tijdens schooluitstappen of bij activiteiten op school, of voor occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats.

Gepensioneerden

Het nieuwe statuut ‘plussen’ staat open voor werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofberoep en voor gepensioneerden.

Volgens de eerste statistieken maken vooral werknemers van het systeem gebruik. In mindere mate gepensioneerden. Zelfstandigen het minst.

Leave a Reply